• 0034 931 861 437

  • info@teleworldservices.com

Teknik Çeviri

TEKNIK TERCÜME

Sunduğumuz diğer çeviri hizmetlerimizden bir diğeri de teknik şartnamelerden teknik-bilimsel patentlere, bakım veya kullanım kılavuzlarına kadar uzanan bir alanda gerçekleştirdiğimiz teknik çevirilerdir. 

Bu alandaki çeviriler konusunda ihtisas sahibi kişiler, mühendislik eğitimini almış kişiler ve uzman dil bilimciler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu hususlar teknik nitelikli metinlerin doğru bir şekilde çevrilmesi için çok önemlidir zira bu metinlerin çevirisinde kullanılacak terminoloji tercümanlar tarafından çok dikkatle seçilmektedir. Çevirmenlerimiz her biri kendi alanında uzman tercümanlardan meydana gelmektedir. Bu alanda yapılacak tercümeler için hem öncelikli olarak bu alana mahsus teknik bilginin tercüman tarafından özümsenmiş olması hem de tercümanın metnin yazılmış olduğu dile hakim olması gerekmektedir.  

Karmaşık nitelikli tablolar, grafikler ve belgeler orijinal formatlarına sadık kalınması suretiyle teknik departmanımız tarafından gözden geçirilmektedir.