• 0034 931 861 437

  • info@teleworldservices.com

Sanatsal-Edebi Çeviri

EDEBIYAT VE SANAT ALANINDA TERCÜME HiZMETi

Her türlü edebî, felsefî, tarihî metin ve şiir, turistik kitap/rehber, sanatsal makale, sanat tarihi ile ilgili metin ve sergi, bale, spor gibi alanlarla ilgili metin ve belgenin çevirisini içeren edebiyat ve sanat alanındaki çevirilerde editoryal standartlara ve bu alanlardaki basım formatlarına aşina tercümanlarla çalışmaktayız. 

Bu alandaki çevirmenlerimiz tercümenin ilişkili olduğu yazı ve kültür dünyasında uzmanlaşmış tercümanlar olup sadece çevirinin hedef dili olan anadillerini iyi bir şekilde tanımakla kalmayıp aynı zamanda ilgili metnin tercümesine edebi ve sanatsal bir ifade katabilme yeteneğine de sahiptirler.   

Kültürel, sanatsal ve edebi konulardaki çeviriler edebi tarz ve estetikle ilgili sorunsallara etkili çözüm getirilebilmesi için kapsamlı bir kültürel altyapının varlığını gerektirmektedir. Bu alandaki metinlerin tercümesi için tercüme büromuzla çalışan tercümanlarımız çeviriyi yapacakları dillerdeki kültürel zenginliği çok iyi tanıyan çevirmenlerden oluşmaktadır.