• 0034 931 861 437

  • info@teleworldservices.com

Ticari Tercüme

TiCARi TERCÜME HiZMETi

Ticari belgelerin çevirileri için Hem büyük şirketler hem de bireysel müşteriler için her türlü ticari belgenin tercümesini yapıyoruz. 

Pazarlama, telekomünikasyon ve endüstri gibi alanlarda uzmanlaşmış çevirmenlerimiz her türlü yazışma, sözleşme, ihale belgesi, teklif, fizibilite raporu, banka ve mali belge, toplantı tutanağı, resmi ve hukuki belge, mahkeme ve kurul kararı, ticaret yasası, yönetmelik, mevzuat, vekâletname, muvafakatname ve hesap/ ödeme belgesinin tercümesini gerçekleştirmektedir.

Tüm bu metinlerin gerekli olduğu yeminli tercümelerini de yapıyoruz. Barselona, Berlin ve İskenderun şubelerimiz vasıtasıyla tüm dünyaya hizmet veriyoruz.