Nisan 19, 2022

İran dilleri Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran dilleri koluna bağlıdır.  İran dilleri tarihsel gelişim açısından üç gruba ayrılır: Eski İran dilleri, Orta İran dilleri ve Yeni İran dilleri.

Eski İran dilleri, Hint-Ari dili olan Sanskritçe’ye yakın akrabaydı ve M.Ö. 3. yüzyıla değin konuşuluyordu. Zerdüşt dininin kutsal kitabı Avesta’nın dili Avestaca, Ahamenişler döneminde resmi dil olmuş Eski Farsça ve büyük bir imparatorluk kuran Medlerin dili Eski İran dillerinin bir parçası olarak sınıflandırılmaktadır. Orta İran dilleri, M.Ö. 10. yüzyıl ile 3. yüzyıllar arasında konuşuluyordu ve Part dili, Baktriya dili ve Pehlevi dili Orta İran dillerinin en önemlileriydi. Sakaca, Eski Osetçe veya İskit-Sarmat dili olarak da bilinen İskitçe, Soğdca, Manice, Hutence ve Harezmce de Orta İran dillerine dahildi. Yeni Farsça, İslam dininin İran’da yayılmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Modern Farsça, Afganistan’ın resmi dili olan Peştuca, Kafkasya’da konuşulan Osetçe, Zazaca, Beluci, Kürtçe ve Yağnup dilleri Yeni İrani dillerine bağlı dillerdir.

 

-Bizi arayın!

Savaş Mah. Şehit Pamir Cad. Dökmeci İş Hanı K:1 D:2 İskenderun / Hatay

teleworldturkiye@gmail.com

tr@teleworldservices.com

Tel: +90 326 617 17 97

+90 542 241 76 60