• 0034 931 861 437

  • info@teleworldservices.com

Metin gözden geçirme ve düzeltme

ÇEVRILMIS BIR METINDE YER ALAN HATALARIN DÜZELT0LMESI

Teknoloji ve yeni programlar sayesinde artık hataları en aza indirgemek ve hatta ortadan kaldırmak çok daha kolay olmakla birlikte insanlar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işin hatadan tamamen noksan olması mümkün olmayıp bir takım kusurlarla karşılaşmak olağandır. 

Yılların deneyimi sayesinde Tele World Linguistic Services olarak profesyonel tercüman kadromuz, kalitesi tescilli tercüme sistemimiz ve çapraz kontrol mekanizmalarımız sayesinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen tercümelerin kaliteli bir şekilde gözden geçirilmesini temin ediyoruz.

Belirli ülkeler ve kültürlere yönelik olarak çevrilmiş metinlerin gözden geçirilmesinin ardından tercümenin gerçekleştirilmesi esnasında herhangi bir hata yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla metin düzeltme işlemi gerçekleştirilir.

Metin gözden geçirme işleminin ardından gerçekleştirilen metin düzeltme işlemi esnasında metinlerde yer alan hataları düzeltmek için metin tekrar okunarak tercümenin dili olan hedef dildeki ifadelerde ve hedef dilin kullanılış biçiminde görülen hatalar, aynı cümlede kullanılan eş anlamlı sözcükler, yanlış kelimeler, kelimelerin hatalı kullanımı, eksik tamlamalar, terim kargaşası, zamir eksikliği gibi kusurların giderilmesi sağlanarak uygun terminolojinin kullanılması temin edilir.

Metin düzeltme işleminin en önemli amacı metnin yazılması sırasında ortaya çıkan hataların giderilmesi, metnin gramer yapısının ve içeriğinin düzgün olmasının sağlanması ve metnin müşteriye olabilecek en düzgün şekilde sunulmasıdır. Bu aşamadaki en önemli basamak metnin kendi iç düzenine ait detayları gözden kaçırmamak ve metnin asıl anlamını bozmamaktır.

Çevrinin hatadan arındırılmış bir yazım biçimi ve ifadesine sahip olması çeviriye konu olan metnin anlam kargaşaları ve karışıklıklarından uzak duru ve açık bir biçimde anlaşılmasını sağlamaktadır.  Tele World Linguistic Services olarak bu özellikleri dikkate alarak müşterilerine beklentilerinin de üzerinde bir hizmet sunmaktadır. 

ÇEVRiLMiS BiR METNiN GÖZDEN GEÇiRiLMESi

Bu aşamanın amacı metnin tercümesinde yer alan hatalardan kaynaklanan yanlış anlamaların ortadan kaldırılmasıdır. Tele World Linguistic Services olarak gerçekleştirdiğimiz tüm çevirileri müşterilerimizin tam anlamıyla memnun kalabilmeleri için müşterilerimize teslim etmeden önce her daim gözden geçiriyoruz. Bunun yanı sıra üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olan çevirilerin de kontrolünü yapıyoruz.

Metnin gözden geçirilmesi işlemi temel olarak orijinal metinle tercümesinin karşılaştırılmasından hareketle gerçekleştirilmektedir. Metin gözden geçirme işlemi ayrıca imla işaretleri, içerik, yazım tarzı, belirli kültürel bilgiler, gramer, açık ve net bir yazım tarzı ve metin bütünlük ve tutarlılığı gibi unsurları dikkate alan bir işlemdir.

Tele World Linguistic Services bünyesinde çalışan uzman kadromuz standartlara uygun bir çeviri elde etmeniz çevrilen metinleri büyük bir titizlikle gözden geçirmektedir.

Metin gözden geçirme işlemleri sırasında metnin içeriği olduğu kadar gramer kuralları ve bunların yanı sıra metnin anlam bütünlüğünü arttıracak unsurlardan olan imla işaretleri de dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda metinler uzman kadromuz tarafından iki defa kontrol edilmektedir.

Akademik, tıbbi, hukuki, ticari ve edebi konulu her türlü metnin ve çevirinin gözden geçirilmesi için bizimle bağlantıya geçebilir ve bize bu konuda her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Uzman kadromuz size mümkün olan en kısa süre içerisinde cevap verecektir. 

ÇEViRi KONTROLÜ VE DÜZELTME

Yılların deneyimi sayesinde Tele World Linguistic Services olarak profesyonel tercüman kadromuz, kalitesi tescilli tercüme sistemimiz ve çapraz kontrol mekanizmalarımız sayesinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen tercümelerin kaliteli bir şekilde gözden geçirilmesini temin ediyoruz.

Belirli ülkeler ve kültürlere yönelik olarak çevrilmiş metinlerin gözden geçirilmesinin ardından tercümenin gerçekleştirilmesi esnasında herhangi bir hata yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla metin düzeltme işlemi gerçekleştirilir.

Metin gözden geçirme işleminin ardından gerçekleştirilen metin düzeltme işlemi esnasında metinlerde yer alan hataları düzeltmek için metin tekrar okunarak tercümenin dili olan hedef dildeki ifadelerde ve hedef dilin kullanılış biçiminde görülen hatalar, aynı cümlede kullanılan eş anlamlı sözcükler, yanlış kelimeler, kelimelerin hatalı kullanımı, eksik tamlamalar, terim kargaşası, zamir eksikliği gibi kusurların giderilmesi sağlanarak uygun terminolojinin kullanılması temin edilir.

Metin düzeltme işleminin en önemli amacı metnin yazılması sırasında ortaya çıkan hataların giderilmesi, metnin gramer yapısının ve içeriğinin düzgün olmasının sağlanması ve metnin müşteriye olabilecek en düzgün şekilde sunulmasıdır. Bu aşamadaki en önemli basamak metnin kendi iç düzenine ait detayları gözden kaçırmamak ve metnin asıl anlamını bozmamaktır.

Çevrinin hatadan arındırılmış bir yazım biçimi ve ifadesine sahip olması çeviriye konu olan metnin anlam kargaşaları ve karışıklıklarından uzak duru ve açık bir biçimde anlaşılmasını sağlamaktadır.  Tele World Linguistic Services olarak bu özellikleri dikkate alarak müşterilerine beklentilerinin de üzerinde bir hizmet sunmaktadır.