• 0034 931 861 437

  • info@teleworldservices.com

Tercüme

Tercüme

Tele World Linguistic Services dünyadaki tüm dillerde yeminli tercüme hizmeti sunar.

Yeminli tercüme, ülkelerin dış işleri bakanlıkları tarafından görevlendirilmiş yeminli tercümanların imzasını, mührünü ve tasdiknamesini taşıyan ve kâğıda basılı şekilde teslim edilen resmi çeviri anlamına gelmektedir. Söz konusu çeviriler herhangi bir özel kuruluş veya kamu kuruluşuna (bakanlık, mahkeme/adliye, büyükelçilik/konsolosluk veya noterlik) sunulabilmesi için hukuki geçerliliğe sahip nitelikteki çevirilerdir.
 
Yeminli tercümeleri, hem yeminli tercüme lisansına sahip yeminli tercümanlarımızla, hem de İspanya'da resmi olarak temsil edilen tüm ülkelerin buradaki konsolosluklarıyla işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin belgelerinin herhangi bir devlet kuruluşu nezdinde sunulduğunda resmi olarak geçerli sayılacağını taahhüt etmekte ve bu kapsamda dünyanın çoğu dilinde yeminli tercümanlarımız vasıtasıyla hizmet vermekteyiz.

 

Tele World Linguistic Services dünyadaki tüm dillerde yeminli tercüme hizmeti sunar.

Yeminli tercüme, ülkelerin dış işleri bakanlıkları tarafından görevlendirilmiş yeminli tercümanların imzasını, mührünü ve tasdiknamesini taşıyan ve kâğıda basılı şekilde teslim edilen resmi çeviri anlamına gelmektedir. Söz konusu çeviriler herhangi bir özel kuruluş veya kamu kuruluşuna (bakanlık, mahkeme/adliye, büyükelçilik/konsolosluk veya noterlik) sunulabilmesi için hukuki geçerliliğe sahip nitelikteki çevirilerdir.

Yeminli tercümeleri, hem yeminli tercüme lisansına sahip yeminli tercümanlarımızla, hem de İspanya'da resmi olarak temsil edilen tüm ülkelerin buradaki konsolosluklarıyla işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin belgelerinin herhangi bir devlet kuruluşu nezdinde sunulduğunda resmi olarak geçerli sayılacağını taahhüt etmekte ve bu kapsamda dünyanın çoğu dilinde yeminli tercümanlarımız vasıtasıyla hizmet vermekteyiz.

Sunduğumuz yeminli tercüme hizmetlerinden bazıları şunlardır:

·       Doğum belgesi yeminli tercümesi

·       Ölüm belgesi yeminli tercümesi

·       Polis tutanakları veya sabıka kaydı yeminli tercümesi

·       Patent yeminli tercümesi

·       Şirket belgeleri yeminli tercümesi (vekâletname, ticari sicil belgesi, toplantı tutanakları, raporlar ve iç yazışmalar...)

·       Akademik belgeler ve transkriptlerin yeminli tercümesi

·       Nüfus cüzdanı veya diğer kişisel/kimlik belgeleri yeminli tercümesi

TICARI ÇEVIRI HIZMETI

Pazarlama, telekomünikasyon ve endüstri gibi alanlarda uzmanlaşmış çevirmenlerimiz her türlü yazışma, sözleşme, ihale belgesi, teklif, fizibilite raporu, banka ve mali belge, toplantı tutanağı, resmi ve hukuki belge, mahkeme ve kurul kararı, ticaret yasası, yönetmelik, mevzuat, vekâletname, muvafakatname ve hesap/ ödeme belgesinin tercümesini gerçekleştirmektedir.

Tüm bu metinlerin gerekli olduğu yeminli tercümelerini de yapıyoruz. Barselona, Berlin ve İskenderun şubelerimiz vasıtasıyla tüm dünyaya hizmet veriyoruz. 

 

140 DILDE TIBBI VE BILIMSEL ÇEVIRI HIZMETI

Tüm bilimsel makale ve araştırmaların yanı sıra iç hastalıkları, odontoloji, kardiyoloji, endoskopi, kamu sağlığı, genel patoloji ve bireysel klinik raporları; laboratuvar/tahlil sonuçları; yayımlanmış yazılar ve sağlık kuruluşları veya eczanelerin bilgilendirme broşür ve kitapçıkları ve uzman raporları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede çeviri hizmeti sunmaktayız.

Bu çerçevede geçerli olan yasalar hasta bilgisinin tıbbi ürünün bir parçasını teşkil ettiği ve aynı zamanda bu bilgilerin klinik raporlarında ve bilimsel incelemelerde kullanılacak olmasından dolayı şeffaflık ve sorumluluk bilinci çerçevesinde gizlilik ilkesine sadık kalarak azami bir dikkatle ele alınmaları gerektiği konusunda hükümde bulunmaktadır.

Tıbbi metinlerin çevirisi, tıp ve insan biyolojisi hakkında uzmanlık gerektirmektedir. Tıbbi metinlerin çevirileri hem çeviri hem de ilgili araştırma alanlarında çalışan, uzmanlaşmış ve deneyimli tıbbi çevirmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm bu tıbbi çevirilerin gerekli olduğu takdirde yeminli tercümelerini de gerçekleştirmekteyiz. 

 

Akademik Çeviriler

140'tan fazla dilde konusunda uzman çevirmenlerimiz tarafından birçok farklı kombinasyonda akademik çeviri hizmeti veriyoruz.

Akademik çeviriler birçok bilim dalına göre tür bakımından yüksek oranda çeşitlilik göstermekte olup aynı zamanda dil bilimi hakkında yazılmış kitapların çevirilerini de içermektedir. Tele World Linguistic Services olarak tercümeyi üstlenecek her tercümanın söz konusu tercümenin gerektirdiği hususi terminolojiye hâkim ve dolayısıyla da alanında uzmanlık sahibi bir tercüman olmasına çok dikkat ediyoruz.

Yeminli tercümanlarımız vasıtasıyla master projelerinden doktora tezlerine, akademik sunum veya çeşitli konulardaki akademik nitelikli araştırmalardan akademi dünyasının bürokratik nitelikli belgelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede birçok dilde tercüme hizmeti sunuyoruz.   

 

Teknik Çeviri

Bu alandaki çeviriler konusunda ihtisas sahibi kişiler, mühendislik eğitimini almış kişiler ve uzman dil bilimciler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu hususlar teknik nitelikli metinlerin doğru bir şekilde çevrilmesi için çok önemlidir zira bu metinlerin çevirisinde kullanılacak terminoloji tercümanlar tarafından çok dikkatle seçilmektedir. Çevirmenlerimiz her biri kendi alanında uzman tercümanlardan meydana gelmektedir. Bu alanda yapılacak tercümeler için hem öncelikli olarak bu alana mahsus teknik bilginin tercüman tarafından özümsenmiş olması hem de tercümanın metnin yazılmış olduğu dile hakim olması gerekmektedir.  

Karmaşık nitelikli tablolar, grafikler ve belgeler orijinal formatlarına sadık kalınması suretiyle teknik departmanımız tarafından gözden geçirilmektedir. 

 

EDEBIYAT VE SANAT ALANINDAKI ÇEVIRILER

Bu alandaki çevirmenlerimiz tercümenin ilişkili olduğu yazı ve kültür dünyasında uzmanlaşmış tercümanlar olup sadece çevirinin hedef dili olan anadillerini iyi bir şekilde tanımakla kalmayıp aynı zamanda ilgili metnin tercümesine edebi ve sanatsal bir ifade katabilme yeteneğine de sahiptirler.   

Kültürel, sanatsal ve edebi konulardaki çeviriler edebi tarz ve estetikle ilgili sorunsallara etkili çözüm getirilebilmesi için kapsamlı bir kültürel altyapının varlığını gerektirmektedir. Bu alandaki metinlerin tercümesi için tercüme büromuzla çalışan tercümanlarımız çeviriyi yapacakları dillerdeki kültürel zenginliği çok iyi tanıyan çevirmenlerden oluşmaktadır. 

 

Kisisel Çeviri

Her türlü bürokratik evrak ve materyal çevirmenlerimiz tarafından hizmette bulunduğumuz tüm dillere çevrilmektedir. Çevirmenlerimiz şirketimizin gözettiği yüksek kalite standartlarına ve yüksek gizlilik şartlarına bağlı kalmak suretiyle çevirileri mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirmektedirler.

Bu tür metinlerin yeminli tercümelerini de gerçekleştirdiğimizi ayrıca belirtmek isteriz. Şirketimizin temel özelliklerimizden bir tanesi de yalnızca birçok dilde düz çevirihizmeti sunması değil, aynı zamanda aynı orandaki dilde yeminli tercüme hizmeti sunabilmesidir. lerde de müşterilerimize sunduğumuz dil sayısının çokluğudur. Bu kişisel belgelerin yeminli tercümeleri gerçekleştirildikten sonra tüm dünyada istenilen her yere mümkün olan en kısa sürede gönderilmektedir.