• 0034 931 861 437

  • info@teleworldservices.com

Refakat çevirisi

140 D0LDE REFAKAT ÇEV0R0S0

Refakat çevirisi veya karşılıklı sözlü çeviri, bir çevirmenin iki dinleyici grup ya da iki kişi ya da bir kişi veya bir küçük dinleyici grup için gerçekleştirdiği hizmete verilen addır. 

Bu hizmetin amacı konuşmanın içeriğini bir dilden diğerine aktarmaktır. Bu işi gerçekleştirmek için hem kaynak dili hem de hedef dili çok iyi bilmek ve çok akıcı konuşmak çok önemlidir zira çoğu zaman bu tür sözlü çeviriler çift yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Refakat çevirileri, farklı konuşmacı ve dinleyiciler arasındaki konuşmanın yapıldığı aynı mekânda gerçekleştirilir.

Bünyemizdeki sözlü çevirmenler, 140'tan fazla dilde yüksek kaliteli refakat çevirileri gerçekleştirmektedir.